Samouczek gimnazjalisty

Powtórka z lektur

DROGI GIMNAZJALISTO!


Pod koniec klasy trzeciej czeka Cię ważny egzamin gimnazjalny. W związku z tym musisz utrwalić sobie ogromny zasób wiedzy.
Nie czekaj! Tylko już teraz sprawdź ile zapamiętałeś z przeczytanych przez siebie lektur (wybrane lektury ułożone są w kolejności alfabetycznej;wersja A – trudniejsza, wersja B – łatwiejsza )

1."Antygona" Sofokles

2. "Balladyna" Juliusz Słowacki

3. "Dedal i Ikar"

4. "Kamienie na szaniec" A. Kamieński

5. "Krzyżacy" H.Sienkiewicz

6."Latarnik" H.Sienkiewicz

7. „Mały książę” Antoine de Saint-Exupéry

8. "Opowieść wigilijna" K.Dickens

9. "Stary człowiek i morze" E. Hemingway

10. "Zemsta" A. Fredro


I „ANTYGONA” SOFOKLES

Wersja A    
1. Kto jest władcą Teb?
2. Wymień rodzeństwo Antygony.
3. Kto uświadomił błędne postępowanie Kreonowi?
4. Kto jest narzeczoną Hajmona?
5. W jaki sposób umarła Antygona?
6. Kto jest autorem „Antygony”?
 
Wersja B

1.Władca Teb to:
a. Hajmon
b. Kreon
c. Ismena

2. Rodzeństwo Antygony to:
a. Ismena, Polinejkes, Eteokles
b. Terezjasz, Hajmon, Eurydyka
c. Kreon, Ismena, Polinejkes

3. Błędne postępowanie uświadomił Kreonowi:
a. Apollo
b. Agamemnon
c. Terezjasz

4. Narzeczona Hajmona to:
a. Eurydyka
b. Antygona
c. Ismena

5. Antygona umarła:
a. z głodu
b. na atak serca
c. powiesiła się

6. Kto jest autorem „Antygony”?


II  „BALLADYNA” JULIUSZ SŁOWACKI

Wersja A   
1. Autor „Balladyny” to :
2. Akcja lektury toczy się nad jeziorem :
3. Kto zabił Alinę ?
4. Dlaczego Wdowa nie poznała Balladyny podczas rozprawy sądowej ?
5. Jak miały na imię duszki nimfy Goplany ?
6. Kto zakochał się w Alinie?
7. Autor „Balladyny” to : 

Wersja B

1. Autor „Balladyny” to :
a. Adam Mickiewicz
b. Juliusz Słowacki
c. Stefan Żeromski

2. Siostra Balladyny to :
a. Alina
b. Asia
c. Ala

3.Akcja lektury toczy się nad :
a. Soliną
b. Czarną Hańczą
c. Gopłem

4.Alinę zabiła :
a. Balladyna
b. Wdowa
c. Kirkor

5. Duszki nimfy Goplany to :
a. Skierka i Chochlik
b. Sakiewka i Cholewka
c. Siekierka i Chomik

6.W Alinie zakochał się :
a. Grabiec
b. Filon
c. Kostryn

III „IKAR”

1.Skąd uciekali Dedal i Ikar? (podkreśl właściwą odpowiedź):
a. z Krakowa
b. z Krety
c. z Kilimandżaro

2. Od kogo uciekali Dedal i Ikar? (podkreśl właściwą odpowiedź):
a. od króla W. Łokietka
b. od króla B. Chrobrego
c. od króla Minosa

3. Ile lat miał Ikar? (podkreśl właściwą odpowiedź):
a. około 5
b. około 15
c. około 25

4. Podkreśl wyrazy, które dotyczą Dedala:
ojciec, weterynarz, opiekun, wynalazca, stary, aptekarz

5. Połącz związek frazeologiczny z jego prawidłowym znaczeniem:

podciąć komuś skrzydła        śmiałe plany, które mogą skończyć się tragicznie


ikarowe loty                    zaopiekować się kimś


wziąć kogoś pod swoje skrzydła         zgasić czyjś entuzjazm

6. Dokończ zdanie:

Dedal i Ikar ponieśli klęskę, ponieważ  ………………………….IV „KAMIENIE NA SZANIEC” ALEKSANDER KAMIEŃSKI

Wersja A

1. Podaj pseudonimy i prawdziwe imiona i nazwiska 3 głównych bohaterów:
•    ……..
•    ……..
•    ……..
2. Jak nazywał się zastęp harcerski, do którego należeli chłopcy? ………………
3. Jak się nazywało liceum, w którym chłopcy zdawali maturę? …………………
4. Na czym polegała akcja „Pod Arsenałem”?.........................................
5. Wymień, co najmniej dwie akcje „Małego Sabotażu”: ……………………………..
……………………………..
6. Kto wsławił się w „Aferze kopernikowskiej”?    

WERSJA B

1. Podaj autora „Kamieni na szaniec”: ….
2. Wymień bohaterów lektury:
a. ……
b. ……
c. …

3. Jak nazywał się zastęp harcerski, do którego należeli chłopcy? (zaznacz prawidłową odpowiedź):
a. Maki
b. Buki
c. Dęby

4. Jak się nazywało liceum, w którym chłopcy zdawali maturę? (zaznacz prawidłową odpowiedź):
a. im. Uniwersytetu Jagiellońskiego
b. im. Kornela Makuszyńskiego
c. im. Stefana Batorego

5. Na czym polegała akcja „Pod Arsenałem”? (zaznacz prawidłową odpowiedź):
a. odbiciu Rudego
b. wysadzeniu mostu pod Czarnocinem
c. odbiciu więźniów w Celestynowie

6. Wymień jedną akcję „Małego Sabotażu”: …………………………..

V „KRZYŻACY” HENRYK SIENKIEWICZ

1. Autor „Krzyżaków” to:
a. A. Mickiewicz
b. J. Słowacki
c. H. Sienkiewicz

2. Skąd pochodzili Zbyszko i Maćko:
a. z Warszawy
b. z Bogdańca
c. z Krakowa

3. Skąd pochodził Jurand:
a. z Wieliczki
b. ze Zwolenia
c. ze Szychowa

4. Skąd pochodzili Jagienka i Zych:
a. ze Zgorzelic
b. z Zielonej Góry
c. z Zabierkowa

5. Akcja powieści zaczyna się w gospodzie:
a. „Pod Złotym Kopytem”
b. „Pod Czarcim Ogonem”
c. „Pod Lutnym Turem”

6. Z kim ożenił się Zbyszko:
a. z Danusią
b. z Jagiełką
c. z żadną z nich

7. Danusia była dworką:
a. księżnej Anny Mazowieckiej
b. królowej Jadwigi
c. królowej Bony

8. Maćkowi w wyleczeniu rany po grocie z niemieckiej kuszy pomogło:
a. borsucze sadło
b. niedźwiedzie sadło
c. kit pszczeli

9. Giermek, którego Jagienka podarowała Zbyszkowi to:
a. Czech Hlawa
b. Polaczek
c. Rosjanin

10. Krzyżacy okaleczyli Juranda w następujący sposób:
a. złamali mu obie nogi
b. złamali mu prawą rękę
c. oślepili, wyrwali języki ucięli rękę

11. Wymień 2 miasta, w których rozgrywa się akcja powieści:
    …………………………………………………………………….
12. Zalotnicy Jagienki to:
a. Cezary i Waldi
b. Cztan i Wilk
c. Cezary i Cztan

13. Jurand mścił się na Krzyżakach:
a. ponieważ zabili mu żonę
b. ponieważ zabili mu matkę
c. ponieważ zabili mu siostrę

14. Rzucenie rękawicą rycerską oznacza:
a. śmierć
b. wyzwanie na pojedynek
c. narodziny dziecka

15. Nakrycie „nałęczką” głowy skazańca oznacza:
a. Darowanie winy skazanemu
b. śmierć
c. żal za grzechy

16. Czy Zbyszko ma dzieci:
a. tak
b. nie

VI „LATARNIK” HENRYK SIENKIEWICZ


Wersja A  

1. Kto jest autorem „Latarnika”?
2. Jak nazywa się główny bohater „Latarnika”?
3. Gdzie pracował główny bohater?.
4. Ile lat miał główny bohater?
5. Jak się nazywała książka, w której zaczytał się główny bohater?
6. Co się stało, kiedy główny bohater nie zapalił latarni?

Wersja B

1. Jak nazywa się główny bohater „Latarnika”?
2. Czy główny bohater miał dzieci?
a. tak
b. nie

3. Z  jakiego kraju pochodził główny bohater?
a. z Ameryki
b. z Polski
c. z Chin

4. Ile lat miał główny bohater? Zaznacz prawidłową odpowiedź.
a. ok.50    
b. ok. 60
c. ok. 70

5. Jak się nazywała książka, w której zaczytał się główny bohater?
a. „Pan Tadeusz” A. Mickiewicza
b. „Zemsta” A. Fredry
c. „Syzyfowe prace” S. Żeromskiego

6. Co się stało, kiedy główny bohater nie zapalił latarni?
a. nic się nie stało
b. łódź rozbiła się na mieliźnie
c. było ciemno w mieście


VII „MAŁY KSIĄŻĘ” Antoine de Saint-Exupéry
Wersja A   

1. Kto jest autorem „Małego Księcia” ?
2. Z jakiej planety pochodził Mały Książę?
3. Komu Mały Książę opowiadał swoje przygody?
4. Jaki kwiat był wielką miłością Małego Księcia?
5. Podaj dwie osoby, które spotkał Mały Książę podczas swojej podróży.
6. Dzięki komu Mały Książę powrócił do  domu?    

Wersja B

1. Autorem „Małego Księcia” jest :
a. Adam Mickiewicz
b. Antoine de Saint-Exupéry
c. Stefan Żeromski

2. Z jakiej planety pochodził Mały Książę?
a. B 612
b. 321
c. K 2

3. Komu Mały Książę opowiadał swoje przygody?
a. marynarzom
b. kucharzom
c. lotnikowi/pilotowi

4. Jaki kwiat był wielką miłością Małego Księcia?
a. lilia
b. róża
c. mak

5. Podaj dwie osoby, które spotkał Mały Książę podczas swojej podróży.
6. Dzięki komu Mały Książę powrócił do domu?
a. żmii
b. lisowi
c. barankowi

VIII „OPOWIEŚĆ WIGILIJNA” KAROL DICKENS


1. Autorem „Opowieści wigilijnej” jest:
a. Adam Mickiewicz
b. Karol Dickens
c. Juliusz Słowacki

2. Główny bohater to:
a. Widmo Złego Pana
b. Ebenezer Scrooge
c. Piotr Obarecki

3. Akcja rozgrywa się w czasie:
a. Bożego Ciała
b. Wielkanocy
c. Bożego Narodzenia

4. Główny bohater był właścicielem:
a. sklepu
b. apteki
c. pralni

5. Ile duchów odwiedziło głównego bohatera?:
a. 2
b. 3
c. 4

6. Kim był Jakub Marley :
a. wspólnikiem głównego bohatera
b. policjantem
c. lekarzem


IX „STARY CZŁOWIEK I MORZE” Ernest Hemingway

Wersja A    Wersja B
1. Podaj autora książki pt: „Stary człowiek i morze” - ……………………………..
2. Jak nazywał się główny bohater lektury?
………………………………………..
3. Jak nazywał się pomocnik rybaka?
……………………………………….
4. O jakim sporcie rozmawiał rybak ze swoim pomocnikiem? - ………………………
5. Jaką rybę złowił główny bohater?
……………………………………….
6. Jakie ryby zaatakowały i pożarły złowioną przez głównego bohatera rybę?

Wersja B

1.Autora książki pt: „Stary człowiek i morze” to:
a. Ernest Hemingway
b. Adam Mickiewicz
c. Stefan Żeromski

2. Jak nazywał się główny bohater lektury?
a. Sebastian
b. Stanisław
c. Santiago

3. Jak nazywał się pomocnik rybaka?
a. Marcin
b. Manolin
c. Michał

4. O jakim sporcie rozmawiał rybak ze swoim pomocnikiem?
a. baseballu
b. footballu
c. tenisie

5. Jaką rybę złowił główny bohater?
a. makrela
b. mintaj
c. marlin

6. Jakie ryby zaatakowały i pożarły złowioną przez głównego bohatera rybę?
a. morszczuki
b. rekiny
c. dorsze


X „ZEMSTA” ALEKSANDER FREDRO

Wersja A  

1. Kim opiekował się Cześnik Raptusiewicz?  
2. Kogo wychowywał Rejent Milczek? -
3. Ulubione powiedzenie Cześnika Raptusiewicza .
4. Z kim Cześnik Raptusiewicz chciał się ożenić i dlaczego?
5. Kim był Papkin? -
6. O co toczyli spór Cześnik i Rejent?     

Wersja B

1. Kim opiekował się Cześnik Raptusiewicz?
a. Anną
b. Klarą
c. Podstoliną

2. Kogo wychowywał Rejent Milczek?
a. Wacława
b. Władysława
c.  Papkina

3. Ulubione powiedzenie Cześnika Raptusiewicza:
a.  „serdeńko”
b.  „niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba”
c.  „mocium panie”

4. Z kim Cześnik Raptusiewicz chciał się ożenić i dlaczego?
a.  z Podstoliną, gdyż wydawało mu się, że ona posiada majątek
b.  z Klarą, gdyż była zamożna i piękna
c.  z Anną Czepiersińską, gdyż miała stado koni

5. Kim był Papkin?
a. przyjacielem i sługą  Rejenta
b. przyjacielem i sługą Wacława
c. przyjacielem i swatem Cześnika

6. O co toczyli spór Cześnik i Rejent?
a. o mur
b. o ślub
c. o pieniądze


Opracowała: K. Migdał

Nasze Szkoły

1% podatku

DSD - Baner

Szkoła Odkrywców Talentów