Inauguracja Uniwersytetu Na Ruczaju!

Dnia 27 października 2014 roku odbyły się zajęcia inauguracyjne Uniwersytetu Na Ruczaju – Wszechnicy Rodzicielskiej,skierowane do rodziców uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2.

Uroczysty wykład inauguracyjny: „Rola nauki w życiu człowieka” wygłosił pan prof. dr hab. Andrzej Mania, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. dydaktyki.

U źródeł powołania Uniwersytetu Na Ruczaju leżało przekonanie, że aktywowanie i połączenie istniejących społeczności i pomysłów w nowym podejściu, wzmocnienie współpracy oraz integracja środowiska lokalnego, naukowego, rodzinnego i szkolnego pozwoli na stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz budowę kapitału społecznego i naukowego szkoły.

Głównym celem programu jest stworzenie systemu wspomagającego kształcenie osobiste wspólnoty osiedla Ruczaj, aby wydawała ludzi dojrzałością znakomitych, ozdobą cnót pełnych i biegłych w umiejętnościach wszelakich.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2 im. Uniwersytetu Jagiellońskiego, otwierając podwoje Uniwersytetu Na Ruczaju, wpisuje się w obchody Jubileuszu 650-lecia powołania najstarszej polskiej uczelni, a zarazem wzoruje na szczytnych osiągnięciach swojego Patrona.

1 procent

SPInKA

 

SOT baner

DSDI

Sponsor

Budżet obywatelski: 1 maja rusza przyjmowanie wniosków

 

BIP