Co warto wiedzieć o naszej szkole

Egzaminy poprawkowe

Terminy egzaminów poprawkowych:

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Rok szkolny 2015/16

W Zespole Szkół Ogólnokształcacych Integracyjnych nr 2 w Krakowie uczy się obecnie:

496 uczniów w 19 oddziałach w Szkole Podstawowej nr 151 oraz w oddziale przedszkolnym

303 uczniów w 15 oddziałach w Gimnazjum nr 23

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa w ZSOI nr 2

Z radością pragniemy się podzielić informacją, że podczas X Jubileuszowej Edycji Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” 2004-2014, która odbyła się 28 września 2014r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego, zostaliśmy docenieni i nagrodzeni w gronie 33 szkół Małopolski i odebraliśmy Certyfikat Szkoły Promującej  Bezpieczeństwo dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 151  z rąk Pana Mariusza Dąbka Wojewódzkiego Komendanta Policji w Krakowie oraz Pana Aleksandra Palczewskiego Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie.

Z satysfakcją pragniemy poinformować także, że ośmioletnie wspólne działania w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa zostały docenione i nagrodzone przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie w roku szkolnym 2013/2014 nadaniem  Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 Certyfikatu LIDERA Szkoły Promującej  Bezpieczeństwo.

Kolejne spotkanie partnerów ZPB w naszej szkole: Policji, Straży Miejskiej, Rady Dzielnicy VIII oraz Rady Rodziców ZSOI nr 2 odbyło się 28 października 2014r.Podczas spotkania podsumowano dotychczasową współpracę dotyczącą realizacji zadań ZPB w gimnazjum i wytyczono priorytety na kolejny okres działania.

Koordynatorem programu ZPB w ZSOI nr 2 jest pani Beata Mordyńska.

Wyróżnienie ZSOI nr 2 tytułem Szkoły Odkrywców Talentów!

W styczniu 2014 roku nasza szkoła została wyróżniona przez Ośrodek Rozwoju Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej tytułem SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW!
Wszechstronne wspomaganie rozwoju ucznia zdolnego, umożliwienie każdemu uczniowi nabywania wiedzy wykraczającej poza program szkolny, kształtowanie kreatywności
i twórczego myślenia, rozwijanie talentów i zainteresowań oraz motywowanie do wzmożonej i wydajnej pracy własnej zaowocowało uzyskaniem wysokich wyników przez uczniów Gimnazjum nr 23 i Szkoły Podstawowej nr 151 w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych.
Szkoła proponuje swoim uczniom szeroką ofertę atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych - artystycznych, sportowych, społecznych i przedmiotowych, udział w zajęciach uniwersyteckich, wolontariat, wymianę międzynarodową oraz udział w różnorodnych konkursach, które pozwalają rozwijać możliwości każdego ucznia!
Wśród uczniów i absolwentów szkoły są laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych oraz stypendyści prestiżowych stypendiów konkursowych za wyniki w nauce.
Koordynatorem programu Szkoła Odkrywców Talentów jest pani Beata Mordyńska.
Więcej informacji o projekcie znajduje się pod linkiem http://www.ore.edu.pl/uczenzdolny


Bardzo cieszymy się z tego zaszczytnego wyróżnienia
i z radością będziemy odkrywać kolejne talenty!

 

Uczeń zdolny w systemie edukacji

Zobacz tutaj

 

 

MAM TALENT !
Szkolny System Wspierania Uzdolnień i Talentów (plik PDF)
 

 

 

Poznać, docenić, rozwijać – uczeń zdolny w praktyce krakowskiej edukacji

 

 

 

 

Uchwycić żywioł - jak odkrywamy talenty ?
Zobacz prezentację

Certyfikat LIDERA PROJEKTU Szkoły Promującej Bezpieczeństwo!

Lider bezpieczeństwaMiło nam poinformować, że Gimnazjum nr 23 zostało wyróżnione w grudniu 2013 roku przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie Certyfikatem LIDERA PROJEKTU Szkoły Promującej Bezpieczeństwo!

Nasze Gimnazjum jest szkołą promującą bezpieczeństwo poprzez odpowiednie działania organizacyjne, a szczególnie - poprzez tworzenie utrzymywanie klimatu sprzyjającego pozytywnym zachowaniom całej społeczności szkolnej. Od 2006 roku uczestniczymy w programie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa - „ Bezpieczne Gimnazjum" Program ten został opracowany przez Komendę Miejską Policji w Krakowie. Jego celem jest promocja, kształtowanie oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkołach poprzez stworzenie grupy partnerów współpracujących na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Naszymi partnerami oprócz Policji i Straży Miejskiej są: Rada Dzielnicy VIII, Rada Rodziców ZSOI nr 2 oraz Samorząd Uczniowski. W tym roku szkolnym do Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa zostanie oficjalnie włączona także Szkoła Podstawowa nr 151!

1 procent

SPInKA

 

SOT baner

DSDI

Sponsor

Budżet obywatelski: 1 maja rusza przyjmowanie wniosków

 

BIP