Co warto wiedzieć o naszej szkole

O nasNASZE MOŻLIWOŚCI

• Rozbudowane programy języka niemieckiego i angielskiego;
• Współpraca z Konsulatem Niemieckim i Instytutem Goethego;
• Funkcjonowanie kół zainteresowań:
   Szkolny Klub Europejski, Koło Fotograficzne Koło Miłośników Krakowa, Koło Internetowe Koło Sympatyków Historii UJ,
   Chór Koło Informatyczne, Koło Teatralne Dyskusyjny Klub Filmowy, Koło Dziennikarskie Koło Miłośników Muzyki,
   Koło Turystyczne Koło Miłośników Teatru, Koła Przedmiotowe
• Możliwość zorganizowania nowych kół w miarę zainteresowań uczniów;
• Działalność Szkolnego klubu Sportowego "151";
• Sekcje sportowe: koszykówka dziewcząt i chłopców, piłka nożna, siatkówka, tenis stołowy, aerobic, siłownia, unihoc,
   tenis ziemny, gimnastyka korekcyjna, szkółka narciarska, cheerleaderki;
• Klasy integracyjne do 20 uczniów;
• Realizacja autorskich programów edukacyjnych: program z języka polskiego metodą dramy;
• Realizacja programów profilaktycznych oraz promocji zdrowia
• Zajęcia socjoterapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne i reedukacyjne;

UCZEŃ A NAUCZYCIEL

• Zaangażowanie całej społeczności szkolnej w realizacje wspólnych celów;
• Pozytywne relacje pomiędzy pracownikami szkoły a uczniami;

OSIĄGNIĘCIA

• Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych; język polski, język angielski, język niemiecki, historia, matematyka,
   fizyka, biologia, chemia;(prezentacja sukcesów w "galerii sukcesów" przy sekretariacie szkoły)
• Osiągnięcia sportowe: sukcesy w rozgrywkach Gminy Kraków, Dzielnicy Podgórze oraz
   w Międzyszkolnych Mistrzostwach Sportowych Dz. VIII (galeria sukcesów w segmencie sportowym);
• W gronie uczniów gimnazjum jest stypendysta Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci Szczególnie Uzdolnionych - i Ty też
   możesz to osiągnąć;
• Sukcesy odnoszone w kolejnych edycjach Samorządowego Konkursu 8 Wspaniałych organizowanego
   przez Prezydenta Miasta Krakowa;
• I miejsce w Konkursie na najlepszy Program Wychowawczy Gimnazjum;
• II miejsce w konkursie Dzielnicy VIII na "Najlepszy Samorząd Uczniowski"

IMPREZY

• Organizacja Święta Patrona Szkoły z udziałem gości z UJ i Kuratorium;
• Organizacja obozów letnich i zimowych, wyjazdów zagranicznych np. do Hamburga, Wiednia, Londynu;
• Organizacja jarmarku językowego;
• Organizowanie premier teatralnych, wystaw i wernisaży;
• Organizacja wycieczek humanistycznych np. "szlakiem renesansu", krajowych i zagranicznych;
• Liczne konkursy przedmiotowe;
• Wyjazdy i zawody narciarskie.

1 procent

SPInKA

 

SOT baner

DSDI

Sponsor

Budżet obywatelski: 1 maja rusza przyjmowanie wniosków

 

BIP