EGZAMIN GIMNAZJALNY

Szanowni Państwo,
w dniach 10-12 kwietnia 2019 r. odbędzie się w zaplanowany egzamin gimnazjalny.
Zapraszamy wszystkich uczniów oddziałów gimnazjalnych w środę 10 kwietnia oraz w kolejne dni o godz. 8.30, obowiązują wcześniejsze ustalenia  za wyjątkiem sal, w których będzie odbywał się egzamin.
Bardzo proszę uczniów o uważne czytanie list uczestników egzaminu, które zostaną umieszczone  na drzwiach do sal.
Ze względu na trwającą akcję strajkową, za zgodą organu prowadzącego nie będą prowadzone w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
Na egzamin ósmoklasisty, który został zaplanowany w dniach 15-17.04.2019 kompletowane są listy członków komisji.             
Jeśli sytuacja ulegnie zmianie poinformuję Państwa w trybie natychmiastowym.
Z wyrazami szacunku
Justyna Sikorska-Grzyb

AKCJA STRAJKOWA 09.04.2019

W dniu 9.04.2019

wszystkie zajęcia dydaktyczne oraz opiekuńczo-wychowawcze

zostają zawieszone.

 

Konferencja - Akademia Równowagi Życia

Nowy projekt DROGOWSKAZY Akademia Równowagi Życia. Jest to projekt kierowany do Rodziców i ich dzieci. Ma on na celu uświadomienie, że utrzymanie harmonii w życiu między rodziną a pracą gwarantuje radość i poczucie spełnienia. Naszym celem jest nauczenie jak panować nad emocjami, w jaki sposób je wyrażać, tak by były zrozumiałe i czytelne dla innych osób. Jak komunikować swoje potrzeby, jak rozmawiać i jak słuchać, aby rozumieć. Pragniemy pokazać, że w życiu każdego z nas, zarówno dorosłego, jak i dziecka jest czas na przyjemność oraz rozwijanie swoich pasji. Organizujemy Konferencję - Równowaga życia, która odbędzie się w Krakowie dn. 18.04.2015 r., którą kierujemy do Rodziców, Partnerów oraz dzieci. Zachęcamy do wzięcia udziału w Konferencji! Istnieje możliwość otrzymania certyfikatu udziału w Konferencji.
Więcej informacji: www.akademiarownowagi.pl lub www.facebook.com/AkademiaRownowagi
Link do wydarzenia na FB - kliknij tutaj
 

Projekty w ramach EFS

Projekty realizowane w naszej szkole w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Azymut kariery edukacyjno-zawodowej – projekt z zakresu poradnictwo zawodowego, realizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2 w Krakowie -  2009 -2011
 • Akademia Przyszłości– tutoring dla młodzieży gimnazjalnej, realizowany przez Stowarzyszenie  Wiosna – 2009 - 2013
 • Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych– realizowany przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości -   2009- 2013
 • Herkules – Poznaj swoją siłę! – projekt socjoterapeutyczny dla uczniów realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Integracja  – 2009 -2011
 • Okno na Europę –  projekt językowy realizowany przez Urząd Miasta Krakowa – przeprowadzenie rekrutacji uczniów do projektu – 2009  r. Za udział w projekcie otrzymaliśmy wyposażenie multimedialne sali A8 (Gimnazjum nr 23)
 • Feniks – projekt, którego celem jest popularyzacja i wspomaganie fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów – współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim.(realizacja 2009-2012)
 • e-Akademia Przyszłości - to ponadregionalny program rozwijania kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych
 • Indywidualizacja procesu nauczania – program dla uczniów klas I-IIIW ramach projektu nasza szkoła realizowała 4 formy wsparcia dla uczniów. Zajęcia były prowadzone w terminie 1.09.2012 – 31.12 .2013r. (rok szk. 2012/2013 oraz pierwszy semestr 2013/2014)
 • Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy - realizacja  II etapu Projektu w klasie pierwszej w latach 2009/2010 (2 roczniki)
 • W 2005 r. pozyskano pracownię komputerową dzięki projektowi "Pracownie komputerowe dla szkół" współfinansowanemu przez Europejski Fundusz Społeczny oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej

 

Nauczyciele brali udział w następujących projektach realizowanych z funduszy EFS Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” w działaniu 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

 •  Kurs komputerowy – Doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii informatycznych,  Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowychz certyfikatem ECDL– 2011.    (oraz 3 innych nauczycieli gimnazjum, 16 nauczycieli z SP 151, łącznie 20 osób)
 • Studia podyplomowe z  przedsiębiorczości, języków obcych oraz technologii ICT  - Uniwersytet Jagielloński – 2009
 •  Seminarium - Krajowe Ramy Kwalifikacji – Instytut Badań Edukacyjnych 2012

Akademia Przyszłości

 

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI to program, który pomaga dzieciom w potrzebie, dzieciom, które potrzebują kogoś kto zainspiruje je do uwierzenia w siebie, poszerzy ich horyzonty i nauczy patrzeć w przyszłość. Taką osobą jest Tutor - Wolontariusz, który działając na podstawie unikalnej metodologii Systemu Motywatorów Zmiany, przeprowadza dziecko od porażek w szkole do sukcesów w życiu! To dzięki niej dziecko zaczyna wierzyć w swoje możliwości!
Jednym z elementów Systemu są cotygodniowe zajęcia dziecka z osobistym tutorem, który pomaga mu nie tylko w nauce, ale przede wszystkim wzmacnia jego samoocenę. To, co nas wyróżnia to indywidualne zaangażowanie: podczas cotygodniowych zajęć osobisty tutor pomaga dziecku w odkrywaniu innego wymiaru siebie. Pokazuje uczniowi to, co w nim wartościowe i wyjątkowe.Akademia Przyszlosci 1

„W AKADEMII PRZYSZŁOŚCI nie koncentrujemy się na dawaniu ryby, a nawet wędki. Pracujemy z dzieckiem nad mentalnością wędkarza. Jeśli ktoś nie ma mentalności wędkarza i dostanie wędkę, to ją sprzeda i kupi ryby. A nam zależy na tym, by dzieci miały w sobie mentalność wędkarza, który nawet jak nie ma wędki, to potrafi sobie ją zrobić z kija i zacznie łowić ryby. Naszym celem jest to, aby dzieci radziły sobie w życiu. Najpierw w szkole, ale potem w życiu.”


ks. Jacek WIOSNA Stryczek
Prezes Stowarzyszenia WIOSNA
pomysłodawca AKADEMII PRZYSZŁOŚCI

 

Ten System działa! Według badań 91% małych studentów AKADEMII potrafi wymienić swoje mocne strony, 81% odkryło, że nauka jest ciekawa, 83% poprawiło swoje wyniki w nauce. W Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2 w Krakowie Akademia Przyszłości działa od 2007 roku! Uczniowie Szkoły PodstawoweAkademia Przyszlosci 2j nr 151 nieprzerwanie są studentami Akademii od początku jej trwania, a przez cztery lata także uczniowie z Gimnazjum nr 23 mogli korzystać ze wsparcia tutorów.


Więcej na: www.akademiaprzyszlosci.org.pl

 

 

 

 

Dyrekcja

Dyrekcja ZSOI nr 2 w Krakowie
Dyrektorem ZSOI nr 2 w Krakowie jest Pani mgr Justyna Sikorska-Grzyb.
Zastępcami są Pani mgr Ewa Myczkowska-Nowak oraz Pan mgr Marek Kuś.
 

Pani mgr Justyna Sikorska - Grzyb

 Od 2001 roku jest nauczycielem dyplomowanym. W ZSOI nr 2 pracuje od początku jego istnienia, czyli od 1990 roku. Pełniła funkcje wicedyrektora oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 151. Pani mgr Justyna Sikorska-Grzyb po wygraniu w 2001 roku konkursu na dyrektora placówki, ponownie objęła to stanowisko. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie - kierunek nauczanie początkowe. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunkach: pedagogika specjalna oraz zarządzanie kadrą oświatową. Pracowała także jako doradca metodyczny w MCDN w Krakowie. Jako pedagog uważa, że warto jest kształcić i wychowywać młodzież poprzez sztukę. Sama jest miłośniczką teatru i muzyki.

Pani mgr Joanna Kuc

 Jest nauczycielem dyplomowanym. 

Pan mgr Marek Kuś

 Jest nauczycielem dyplomowanym. W naszej szkole pracuje od 1991 roku. Ukończył studia na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, na kierunku - pedagogika z wychowaniem obronnym. Jest nauczycielem i wychowawcą, dba również o wystrój szkoły. Interesuję się malarstwem impresjonistycznym, lubi dobrą rockową muzykę.

Więcej artykułów…

 1. O nas

1 procent

SPInKA

 

SOT baner

DSDI

Sponsor

Budżet obywatelski: 1 maja rusza przyjmowanie wniosków

 

BIP